Problém osmi dam je šachový kombinatorický problém (uveřejněn 1848), jehož cílem je umístit 8 dam na šachovnici takovým způsobem, aby se navzájem neohrožovaly. Zobecněním tohoto problému je problém n dam (uveřejněn 1850), jehož cílem je rozmístit n dam na šachovnici velikosti n \\times n.

Řešení za pomoci backtrackingu

Problém osmi je klasickou algoritmickou úlohou, na níž se ukazuje technika backtrackingu. V backtrackingu se prochází stavový prostor do hloubky takovým způsobem, že si algoritmus pamatuje všechna dosud učiněná rozhodnutí a v případě, že se ukáže, že daná cesta nevede k výsledku, tak se program vrátí na místo posledního rozhodnutí a změní ho. Tímto způsobem se vyloučí značné množství potenciálních řešení, které by musel projít algoritmus řešící problém hrubou silou.

Počet řešení problému

N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Počet 1 0 0 2 10 4 40 92 352 724 2680 14200 73712 365596

Kód

/**
 * Problem n dam
 * @author Pavel Micka
 */
public class QueensProblem {
  private int solutionsCount = 0;
  /**
   * Vyresi a vypise na konzoli reseni problemu n dam
   * @param size velikost problemu
   */
  public void solve(int size) {
    boolean[][] array = new boolean[size][size];
    solveQueensProblem(array, 0, 0, true, 0);
    solveQueensProblem(array, 0, 0, false, 0);
  }
  /**
   * Resi problem n dam
   * @param array pole
   * @param x souradnice x, kam se ma vlozit dalsi (tato) dama
   * @param y souradnice y, kam se ma vlozit dalsi (tato) dama
   * @param set zda-li se ma dama vlozit @true - ano, @false - ne
   * @param queensCount kolik dam je jiz v poli vlozeno
   */
  private void solveQueensProblem(boolean[][] array, int x, int y, boolean set, int queensCount) {
    array[y][x] = set;
    if (set && !checkConsistency(array, x, y)) {
      return;
    }
    if (set) {
      queensCount++;
    }

    if (queensCount == array.length) {
      solutionsCount++;
      printArray(array);
      return; //reseni nalezeno
    }
    x = x + 1;//zvysime x
    int overflow = x == array[y].length ? 1 : 0;
    if (overflow == 1) {//pokud x preteklo
      x = 0; //snizime ho na 0
      y += 1; //zvysime y
    }

    if (y >= array.length) {
      return; //konec ulohy, prosli jsme stavovy prostor
    }
    //ucinime obe rozhodnuti
    solveQueensProblem(array, x, y, true, queensCount);
    solveQueensProblem(array, x, y, false, queensCount);

  }
  /**
   * Provede kontrolu ohrozeni damy na diagonalach, vodorovne a svisle ose
   * @param array pole dam
   * @param x kam bude nova dama vlozena na ose x
   * @param y kam bude nova dama vlozena na ose y
   * @return
   */
  private boolean checkConsistency(boolean[][] array, int x, int y) {
    //vodorovne
    for (int i = 0; i < array[y].length; i++) {
      if (i != x && array[y][i] == true) {
        return false;
      }
    }
    //svisle
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (i != y && array[i][x] == true) {
        return false;
      }
    }
    //diagonala leva dolni, prava horni
    int i = 1;
    //vpravo nahoru
    while (x + i < array[y].length && y - i >= 0) {
      if (array[y - i][x + i]) {
        return false;
      }
      i++;
    }
    i = 1;
    //vlevo dolu
    while (x - i >= 0 && y + i < array.length) {
      if (array[y + i][x - i]) {
        return false;
      }
      i++;
    }
    //diagonala leva horni, prava dolni
    i = 1;
    //vlevo nahoru
    while (x - i >= 0 && y - i >= 0) {
      if (array[y - i][x - i]) {
        return false;
      }
      i++;
    }
    i = 1;
    //vpravo dolu
    while (x + i < array[y].length && y + i < array.length) {
      if (array[y + i][x + i]) {
        return false;
      }
      i++;
    }
    return true;
  }
  /**
   * Vypise pole dam
   * @param array pole
   */
  private void printArray(boolean[][] array) {
    System.out.println("Reseni #" + solutionsCount);
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      System.out.print("\\n|");
      for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
        if (array[i][j]) {
          System.out.print("Q|");
        } else {
          System.out.print(" |");
        }
      }
    }
    System.out.println("\\n---------------------");
  }

  /**
   * @return the solutionsCount
   */
  public int getSolutionsCount() {
    return solutionsCount;
  }
}

/**
 * Problem n dam
 * @author Michal Orsel
 * @author Pavel Micka
 * Upravil a prepsal do C Michal Orsel
 *
 * Under BSD license (http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause)
 */

#include <stdio.h>


/**
 * Resi problem n dam
 * @param a sachovnice
 * @param x souradnice x, kam se ma vlozit dalsi (tato) dama
 * @param y souradnice y, kam se ma vlozit dalsi (tato) dama
 * @param set zda-li se ma dama vlozit 1 - ano, 0 - ne
 * @param queensCount kolik dam je jiz v poli vlozeno
 * @param solutionsCount pocet reseni
 * @return 
 */
int solveQueensProblem(char * a, int x, int y, int set, int queensCount, int size, int * solutionsCount)
{
 a[y*size+x] = set;
 if(set && !checkConsistency(a, x, y, size))
  return 0;
 
 if(set)
  queensCount++;
 
 if(queensCount == size)
 {
  (*solutionsCount)++;
  return 1; //reseni nalezeno
 }
 
 x++;
 if(x >= size) //pokud x preteklo
 {
  x = 0; //snizime ho na 0
  y++; //zvysime y
 }

 if(y >= size)
  return 1; //konec ulohy, prosli jsme sachovnici

 //ucinime obe rozhodnuti
 solveQueensProblem(a, x, y, 1, queensCount, size, solutionsCount);
 solveQueensProblem(a, x, y, 0, queensCount, size, solutionsCount);
 
 return 1;
}


/**
 * Provede kontrolu ohrozeni damy na diagonalach, vodorovne a svisle ose
 * @param a sachovnice
 * @param x kam bude nova dama vlozena na ose x
 * @param y kam bude nova dama vlozena na ose y
 * @return
 */
int checkConsistency(char * a, int x, int y, int size)
{
 //vodorovne x
 int i;
 for(i = 0; i < size; i++) // mozno otocit na for(i = size-1; i >= 0; i--)
 {
  if(i != x && a[y*size+i] == 1)
   return 0;
 }
 //svisle
 for(i = 0; i < size; i++)
 {
  if(i != y && a[i*size+x] == 1)
   return 0;
 }
 
 //diagonala leva dolni, prava horni
 i = 1;
 //vpravo nahoru
 while(x + i < size && y - i >= 0)
 {
  if(a[(y - i)*size+(x + i)])
   return 0;
  i++;
 }
 
 i = 1;
 //vlevo dolu
 while(x - i >= 0 && y + i < size)
 {
  if(a[(y + i)*size+(x - i)])
   return 0;
  i++;
 }
 
 //diagonala leva horni, prava dolni
 i = 1;
 //vlevo nahoru
 while(x - i >= 0 && y - i >= 0)
 {
  if(a[(y - i)*size+(x - i)])
   return 0;
  i++;
 }
 
 i = 1;
 //vpravo dolu
 while(x + i < size && y + i < size)
 {
  if(a[(y + i)*size+(x + i)])
   return 0;   
  i++;
 }
 
 return 1;
}

int main()
{
 #define SIZE 8
 int solutionsCount = 0;
 char a[SIZE*SIZE] = {0};
 
 solveQueensProblem(a, 0, 0, 1, 0, SIZE, &solutionsCount);
 solveQueensProblem(a, 0, 0, 0, 0, SIZE, &solutionsCount);
 
 printf("Existuje %d variant umisteni %d dam na sachovnici %dx%d takovym zpusobem, aby se navzajem neohrozovaly.\\n", solutionsCount, SIZE, SIZE, SIZE);    
 system("pause");
	return 0;
}


/**
 * Problem n dam
 * @author Pavel Micka
 */
class QueensProblem {
private:
  int solutionsCount;
  /**
   * Resi problem n dam
   * @param array pole
   * @param x souradnice x, kam se ma vlozit dalsi (tato) dama
   * @param y souradnice y, kam se ma vlozit dalsi (tato) dama
   * @param set zda-li se ma dama vlozit @true - ano, @false - ne
   * @param queensCount kolik dam je jiz v poli vlozeno
   */
  void solveQueensProblem(bool ** a, int x, int y, bool set, int queensCount, int size) {
    a[y][x] = set;
    if (set && !checkConsistency(a, x, y, size)) {
      return;
    }
    if (set) {
      queensCount++;
    }

    if (queensCount == size) {
      solutionsCount++;
      printArray(a, size);
      return; //reseni nalezeno
    }
    x = x + 1;//zvysime x
    int overflow = x == size ? 1 : 0;
    if (overflow == 1) {//pokud x preteklo
      x = 0; //snizime ho na 0
      y += 1; //zvysime y
    }

    if (y >= size) {
      return; //konec ulohy, prosli jsme stavovy prostor
    }
    //ucinime obe rozhodnuti
    solveQueensProblem(a, x, y, true, queensCount, size);
    solveQueensProblem(a, x, y, false, queensCount, size);

  }
  /**
   * Provede kontrolu ohrozeni damy na diagonalach, vodorovne a svisle ose
   * @param array pole dam
   * @param x kam bude nova dama vlozena na ose x
   * @param y kam bude nova dama vlozena na ose y
   * @return
   */
  bool checkConsistency(bool ** a, int x, int y, int size) {
    //vodorovne
    for (int i = 0; i < size; i++) {
      if (i != x && a[y][i] == true) {
        return false;
      }
    }
    //svisle
    for (int i = 0; i < size; i++) {
      if (i != y && a[i][x] == true) {
        return false;
      }
    }
    //diagonala leva dolni, prava horni

    int j = 1;
    //vpravo nahoru
    while (x + j < size && y - j >= 0) {
      if (a[y - j][x + j]) {
        return false;
      }
      j++;
    }
    j = 1;
    //vlevo dolu
    while (x - j >= 0 && y + j < size) {
      if (a[y + j][x - j]) {
        return false;
      }
      j++;
    }
    //diagonala leva horni, prava dolni
    j = 1;
    //vlevo nahoru
    while (x - j >= 0 && y - j >= 0) {
      if (a[y - j][x - j]) {
        return false;
      }
      j++;
    }
    j = 1;
    //vpravo dolu
    while (x + j < size && y + j < size) {
      if (a[y + j][x + j]) {
        return false;
      }
      j++;
    }
    return true;
    
  }
  /**
   * Vypise pole dam
   * @param array pole
   */
  void printArray(bool ** a, int size) {
    cout << "Reseni #" << this->solutionsCount;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
      cout << "\\n" << "|";

      for (int j = 0; j < size; j++) {
        if (a[i][j]) {
          cout << "Q|";
        } else {
          cout << " |";
        }
      }
    }
    cout << "\\n" << "---------------------\\n";
  }
public:
  QueensProblem(){
    this->solutionsCount = 0;
  }
  /**
   * Vyresi a vypise na konzoli reseni problemu n dam
   * @param size velikost problemu
   */
  void solve(int size) {
    bool ** a = new bool*[size];
    for(int j = 0; j < size; j++){
      a[j] = new bool[size];
      for(int k = 0; k < size; k++){
        a[j][k] = false;
      }
    }
    solveQueensProblem(a, 0, 0, true, 0, size);
    solveQueensProblem(a, 0, 0, false, 0, size);
    for(int i = 0; i < size; i ++) delete[] a[i];
    delete[] a;
  }

  /**
   * @return the solutionsCount
   */
  int getSolutionsCount() {
    return solutionsCount;
  }
};


; Autor: Michal Orsel
; Under BSD license (http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause)
bits 32

section .data

section .text

global solveQueensProblem
global checkConsistency

; int solveQueensProblem(char * a, int x, int y, int set, int queensCount, int size, int * solutionsCount)
solveQueensProblem:
	enter 0, 0
	
	push esi
	push edi
	push ebx
	push ecx

 ; parametry
 ;[ ebp + 8 ] ; char * a
 ;[ ebp + 12 ] ; int x,
 ;[ ebp + 16 ] ; int y,
 ;[ ebp + 20 ] ; int set,
 ;[ ebp + 24 ] ; int queensCount,
 ;[ ebp + 28 ] ; int size,
 ;[ ebp + 32 ] ; int * solutionsCount

 ; a[y * size + x] = set
 mov edx, 0              ; priprava
 mov eax, [ ebp + 16 ]         ; y
 mul dword [ ebp + 28 ]        ; y * size
 add eax, [ ebp + 12 ]         ; (y * size) + x
 mov esi, [ ebp + 8 ]         ; a 
 mov edx, [ ebp + 20 ]         ; set
 mov byte [ esi + eax ], dl       ; a[y * size + x] = set 
 
 ; if(set && !checkConsistency(a, x, y, size)) return 0
 cmp dword [ ebp + 20 ], 0
 je .n_if_1
 ; volani checkConsistency(a, x, y, size)
	push dword [ ebp + 28 ]        ; size
	push dword [ ebp + 16 ]        ; y
	push dword [ ebp + 12 ]        ; x
	push dword [ ebp + 8 ]        ; a
	call checkConsistency
	add esp, 16
	cmp eax, 0
	jne .n_if_1 	
 	; return 0
 	mov eax, 0
  jmp .return
 .n_if_1:
 
 ; if(set) queensCount++;
 cmp dword [ ebp + 20 ], 0
 je .n_if_2
  inc dword [ ebp + 24 ]
 .n_if_2:
 
 ; if(queensCount == size)
 mov esi, [ ebp + 28 ]         ; size
 cmp dword [ ebp + 24 ], esi
 jne .n_if_3
  mov esi, [ ebp + 32 ]        ; *solutionsCount
  inc dword [ esi ]          ; (*solutionsCount)++;
  ; return 1
  mov eax, 1
  jmp .return
 .n_if_3:
  
 inc dword [ ebp + 12 ]        ; x++
 
 ; if(x >= size)
 mov esi, [ ebp + 28 ]         ; size
 cmp dword [ ebp + 12 ], esi
 jl .n_if_4
  mov dword [ ebp + 12 ], 0      ; x = 0
  inc dword [ ebp + 16 ]       ; y++  
 .n_if_4:
 
 ; if(y >= size)
 mov esi, [ ebp + 28 ]         ; size
 cmp dword [ ebp + 16 ], esi
 jl .n_if_5
  ; return 1
  mov eax, 1 
  jmp .return
 .n_if_5:
 
 ; volani solveQueensProblem(a, x, y, 1, queensCount, size, solutionsCount)
 push dword [ ebp + 32 ]        ; solutionsCount
 push dword [ ebp + 28 ]        ; size
 push dword [ ebp + 24 ]        ; queensCount
 push dword 1             ; 1
	push dword [ ebp + 16 ]        ; y
	push dword [ ebp + 12 ]        ; x
	push dword [ ebp + 8 ]        ; a
	call solveQueensProblem
	add esp, 28
	
 ; volani solveQueensProblem(a, x, y, 0, queensCount, size, solutionsCount)
 push dword [ ebp + 32 ]        ; solutionsCount
 push dword [ ebp + 28 ]        ; size
 push dword [ ebp + 24 ]        ; queensCount
 push dword 0             ; 0
	push dword [ ebp + 16 ]        ; y
	push dword [ ebp + 12 ]        ; x
	push dword [ ebp + 8 ]        ; a
	call solveQueensProblem
	add esp, 28
 
 ; return 1
 mov eax, 1
 
.return:

 pop ecx
	pop ebx
	pop edi
	pop esi
	
	leave
	ret

; ------------------------------------------------------------------------------

; int checkConsistency(char * a, int x, int y, int size)
checkConsistency:
	enter 0, 0
	
 push ecx
 push esi
 push edx

 ; parametry
 ;[ ebp + 8 ] ; char * a
 ;[ ebp + 12 ] ; int x,
 ;[ ebp + 16 ] ; int y,
 ;[ ebp + 20 ] ; int size
 
 ; for(i = 0; i < size; i++)
 mov ecx, 0
 .for_1: 
  cmp ecx, dword [ ebp + 20 ]     
  jge .n_for_1
   
  ; if(i != x && a[y * size + i] == 1) return 0 
  cmp ecx, dword [ ebp + 12 ]
  je .n_if_1
  mov edx, 0             ; priprava
  mov eax, [ ebp + 16 ]        ; y
  mul dword [ ebp + 20 ]       ; y * size
  add eax, ecx            ; (y * size) + i
  mov esi, [ ebp + 8 ]        ; a 
  cmp byte [esi + eax ], byte 1   
  jne .n_if_1
   mov eax, 0            ; return 0
   jmp .return  
  .n_if_1: 
  
  inc ecx               ; i++ 
  jmp .for_1
 .n_for_1:
 
 ; for(i = 0; i < size; i++)
 mov ecx, 0
 .for_2: 
  cmp ecx, dword [ ebp + 20 ]
  jge .n_for_2
    
  ; if(i != y && a[i * size + x] == 1) return 0
  cmp ecx, dword [ ebp + 16 ]
  je .n_if_2
  mov edx, 0             ; priprava
  mov eax, ecx            ; i
  mul dword [ ebp + 20 ]       ; i * size
  add eax, [ ebp + 12 ]        ; (i * size) + x
  mov esi, [ ebp + 8 ]        ; a 
  cmp byte [esi + eax ], byte 1   
  jne .n_if_2
   ; return 0
   mov eax, 0
   jmp .return  
  .n_if_2: 
 
  inc ecx               ; i++
  jmp .for_2 
 .n_for_2:
 
 mov ecx, 1              ; i = 1

 ; while(x + i < size && y - i >= 0)
 .while_1:
 mov eax, dword [ ebp + 12 ]      ; x
 add eax, ecx             ; x + i
 cmp eax, [ ebp + 20 ]
 jge .n_while_1
 mov eax, [ ebp + 16 ]         ; y
 sub eax, ecx             ; y - i
 cmp eax, 0
 jl .n_while_1
  ; if(a[(y - i) * size + (x + i)])
  mov eax, dword [ ebp + 16 ]     ; y
  sub eax, ecx            ; y - i
  mul dword [ ebp + 20 ]       ; (y - i) * size
  add eax, dword [ ebp + 12 ]     ; (y - i) * size + x
  add eax, ecx            ; (y - i) * size + x + i
  mov esi, [ ebp + 8 ]        ; a
  cmp byte [esi + eax ], byte 0
  je .n_if_3
   ; return 0
   mov eax, 0
   jmp .return
  .n_if_3:  
  inc ecx               ; i++
  jmp .while_1
 .n_while_1:   
    
 mov ecx, 1              ; i = 1
 
 ; while(x - i >= 0 && y + i < size)
 .while_2:
 mov eax, dword [ ebp + 12 ]      ; x
 sub eax, ecx             ; x - i
 cmp eax, 0
 jl .n_while_2
 mov eax, dword [ ebp + 16 ]      ; y
 add eax, ecx             ; y + i
 cmp eax, dword [ ebp + 20 ]      
 jge .n_while_2
  ; if(a[(y + i) * size + (x - i)])
  mov eax, dword [ ebp + 16 ]     ; y
  add eax, ecx            ; y + i
  mul dword [ ebp + 20 ]       ; (y + i) * size
  add eax, dword [ ebp + 12 ]     ; (y + i) * size + x
  sub eax, ecx            ; (y + i) * size + x - i
  mov esi, [ ebp + 8 ]        ; a 
  cmp byte [esi + eax ], byte 0
  je .n_if_4
   ; return 0
   mov eax, 0
   jmp .return
  .n_if_4:  
  inc ecx               ; i++
  jmp .while_2
 .n_while_2:   
    
 mov ecx, 1              ; i = 1
 
 ; while(x - i >= 0 && y - i >= 0)
 .while_3:
 mov eax, dword [ ebp + 12 ]      ; x
 sub eax, ecx             ; x - i
 cmp eax, 0
 jl .n_while_3
 mov eax, dword [ ebp + 16 ]      ; y
 sub eax, ecx             ; y - i
 cmp eax, 0
 jl .n_while_3
  ; if(a[(y - i) * size + (x - i)])
  mov eax, dword [ ebp + 16 ]     ; y
  sub eax, ecx            ; y - i
  mul dword [ ebp + 20 ]       ; (y - i) * size
  add eax, dword [ ebp + 12 ]     ; (y - i) * size + x
  sub eax, ecx            ; (y - i) * size + x - i
  mov esi, [ ebp + 8 ]        ; a 
  cmp byte [esi + eax ], byte 0
  je .n_if_5
   ; return 0
   mov eax, 0
   jmp .return
  .n_if_5:  
  inc ecx               ; i++
  jmp .while_3
 .n_while_3:      
    
 mov ecx, 1              ; i = 1
 
 ; while(x + i < size && y + i < size)
 .while_4:
 mov eax, dword [ ebp + 12 ]      ; x
 add eax, ecx;             ; x + i
 cmp eax, [ ebp + 20 ]         
 jge .n_while_4
 mov eax, dword [ ebp + 16 ]      ; y
 add eax, ecx             ; y + i
 cmp eax, [ ebp + 20 ]         
 jge .n_while_4
  ; if(a[(y + i) * size + (x + i)])
  mov eax, dword [ ebp + 16 ]     ; y
  add eax, ecx            ; y + i
  mul dword [ ebp + 20 ]       ; (y + i) * size
  add eax, dword [ ebp + 12 ]     ; (y + i) * size + x
  add eax, ecx            ; (y + i) * size + x + i
  mov esi, [ ebp + 8 ]        ; a
  cmp byte [esi + eax ], byte 0   
  je .n_if_6
   ; return 0
   mov eax, 0
   jmp .return
  .n_if_6:  
  inc ecx               ; i++
  jmp .while_4
 .n_while_4:   
     
 ; return 1    
 mov eax, 1 
 
.return:

 pop edx
 pop esi
 pop ecx

	leave
	retSEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor, Efektivita


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net