Dropsort, navržený Davidem Morganem-Marem, je rychlý řadící algoritmus s jedním průchodem, vhodný pro různá nasazení.

Popis algoritmu

Dropsort se spouští na řazení seznamu čísel, které prozkoumává v sekvenci, počínaje druhým číslem ze seznamu. Pokud je číslo menší než předcházející, pak jej ze seznamu odstraní. V opačném případě je ve správném pořadí, takže jej ponechá. Pak se přesune na další číslo. Po jednom průchodu algoritmem obsahuje seznam pouze čísla, která jsou alespoň tak velká jako předchozí číslo v seznamu. Jinými slovy, seznam bude setříděn!

Analýza

Dropsort vyžaduje přesně n-1 porovnání k seřazení sezanmu o délce n, což z něj dělá algoritmus O(n), tedy lepší než typické algoritmy O(n logn), standardně používané pro seřazení.

Dropsort je algoritmus, známý jako ztrátový algoritmus. Vytváří rychlé výsledky, které jsou správné, ale s velkou pravděpodobností ztrácí vstupní data. I když se může zdát, že v počítačových vědách je ztrátový algoritmus nežádoucí, přesto jsou ztrátové algoritmy velmi přijatelnou částí počítačových věd. Příkladem může být populární kompresní obrazový formát JPEG, těšící se velké popularitě. Stejně tak si i dropsort nárokuje své místo na slunci v podobě třídění dat na poli finančnictví, záznamů dat pro vládu a výzkum vesmíru.

Zdroje

Jeremy Kent implementoval Dropsort! Tedy, ne zcela. Dle jeho vlastních slov:

Toto je implementace třídícího algoritmu s využitím DropSort. Volám Dropsort, ovšem nechávám si odstraněné hodnoty, pak seznam těchto hodnot převrátím a opět rekurzivně volám DropSort. (Protože cokoliv, co nebylo seřazeno od nejmenšího po největší musí být logicky seřazeno od největšího po nejmenší).

Jeremy Kent

Níže uvádíme jak Kentův kód v Pythonu, tak i nejkratší implemetace DropSortu v jiných jazycích.

Kód

## DropSort algorithm
## O(n log n) -- good constants for data with some ordering;
##        bad for randomly-distributed data
##
## (c)2009 Jeremiah Kent
## ibiwan@gmail.com
##
## inspired by David Morgan-Mar's Dropsort algorithm,
## found at http://www.dangermouse.net/esoteric/dropsort.html

class stats:
  def __init__(self):
    self.comparisons = 0;  self.copies = 0;  self.merges = 0
  def __str__(self):
    return (str(self.comparisons) + " comparisons; " + 
        str(self.copies)   + " copies; "   +
        str(self.merges)   + " merges")

_ = "bookkeeping lines"

def merge(amy, ben, stats):
  _                                      ;stats.merges += 1
  Carrington = [];  a = 0;  b = 0  #init
  lena = len(amy);  lenb = len(ben)  #memoize
  while(a < lena and b < lenb):    #merge
    _                                    ;stats.comparisons += 1
    if(amy[a] <= ben[b]):
      _                                  ;stats.copies += 1
      Carrington.append(amy[a]);  a += 1
    else:
      _                                  ;stats.copies += 1
      Carrington.append(ben[b]);  b += 1
  _                                      ;stats.copies += 1
  #leftovers (O(1) with linked lists)
  Carrington.extend(amy[a:lena])
  Carrington.extend(ben[b:lenb])
  return Carrington

def dropsort(lst, stats):
  if(len(lst)<2): return lst      #base case
  up = [];  dn = [];  prev = None  #init
  for i in lst:
    _                                    ;stats.comparisons += 1
    if(prev is None or i >= prev):
      _                                  ;stats.copies += 1
      up.append(i);  prev = i
    else:
      _                                  ;stats.copies += 1
      #prepend (O(1) with linked lists)
      dn.insert(0, i)
  return merge(up, dropsort(dn, stats), stats)

#implemented for comparison
def mergesort(lst, stats):
  if(len(lst)<2): return lst
  mid = len(lst)/2
  return merge(mergesort(lst[:mid], stats),
         mergesort(lst[mid:], stats), stats)

#use drop sort for the first two recursion levels in case there's already ordered data, then merge remainder
def hybrid(lst, stats, stage = 0):
  if(len(lst)<2): return lst      #base case
  if(stage > 1): return mergesort(lst, stats)
  up = [];  dn = [];  prev = None  #init
  for i in lst:
    _                                    ;stats.comparisons += 1
    if(prev is None or i >= prev):
      _                                  ;stats.copies += 1
      up.append(i);  prev = i
    else:
      _                                  ;stats.copies += 1
      #prepend (O(1) with linked lists)
      dn.insert(0, i)
  return merge(up, hybrid(dn, stats, stage + 1), stats)

#assumes values in range [0, 1)
def printsort(lst, name = None): 
  if(not name is None): print name
  for i in lst:     print " "*int(i*80), i
  print

 
Testovací příklad:

Input       Output
1 2 5 4 3 7    1 2 5 7
10 -1 12     10 12
-7 -8 -5 0 -1 1  -7 -5 0 1
9 8 7 6 5     9
10 13 17 21    10 13 17 21
10 10 10 9 10   10 10 10 10

 

f=lambda a:a and f(a[:-1])+a[-1:]*(a[-1]==max(a))

 

//Abusing of the standard type conversion in javascript, array to number:
//
// array of just 1 number => that number
//
// any other array => NaN
//--------------------------------------------------------
d=l=>l.filter(v=>l>v?0:[l=v])

// TEST
console.log=x=>O.innerHTML+=x+'\n'

;[
 [[1,2,5,4,3,7], [1,2,5,7]]
, [[10,-1,12], [10,12]]
, [[-7,-8,-5,0,-1,1], [-7,-5,0,1]]
, [[9,8,7,6,5], [9]]
, [[10,13,17,21], [10,13,17,21]]
, [[10,10,10,9,10], [10,10,10,10]]
].forEach(t=>( i=t[0],r=d(i),x=t[1],       
 console.log('Test '+i+' -> '+r+(r+''==x+''?' OK':' Fail (expected '+x+')')))
)

 

void f(int[]a){int m=a[0];for(int n:a){System.out.print(m>n?"":n+" ");m=n>m?n:m;}}

//Here's a simple output loop. It just keeps the max in m and compares each element.

 

$p=$_;s/\S+ ?/$&>=$p&&($p=$&)/ge

//If additional spaces are acceptable in the output, can be 31 bytes by removing and ?. Accepts a string (or number of newline separated) strings via STDIN:

perl -pe'$p=$_;s/\S+ ?/$&>=$p&&($p=$&)/ge' <<< '-7 -8 -5 0 -1 1'
-7 -5 0 1
perl -pe'$p=$_;s/\S+ ?/$&>=$p&&($p=$&)/ge' <<< '10 10 10 9 10'
10 10 10 10


 
int i,j;i=j=INT_MIN;while(scanf("%d",&j)!=EOF)if(j>=i)printf("%d",j),i=j;


SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor, Efektivita


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net