Jezcova procházka
Jezcova procházka

Jezdcova procházka (Knight's tour) je šachová úloha, jejímž cílem je pomocí šachové figury jezdce navštívit všechna pole šachovnice právě jednou. Tento hlavolam je znám již od středověku – byl popsán kolem roku 840 arabským učencem Al-Ádlím v díle Kitáb aš-Šatrandž (Kniha o šachu).

Jezdcova procházka má překvapivě obrovské množství řešení, pro běžnou šachovnici 8x8 polí existuje 33 439 123 484 294 neorientovaných cest, kterými se může kůň vydat.

Strojové řešení problému

Nejjednodušším způsobem řešením problému je backtracking. Naivní algoritmus má ovšem tendenci být velmi pomalý, protože se dostává snadno do do slepých uliček, v nichž musí přehodnotit velké množství rozhodnutí. Jeho optimalizací je Warnsdorffův algoritmus, ve kterém se kůň vždy vydá přednostně na to pole, ze kterého může pokračovat nejméně způsoby. V této heuristice jsou tedy přednostně obsazována špatně dostupá pole, zatímco ta snadno dostupná jsou odložena na později.

Počet řešení problému

Velikost šachovnice 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 3x6 3x7 3x8 3x9 3x10 3x11 3x12 3x13
Počet neorientovaných řešení 0 0 0 16 0 0 104 792 1 120 6 096 21 344 114 496 257 728

Kód

/**
 * Resicka jezdcovy prochazky backtrackingem
 * @author Pavel Micka
 */
public class KnightsTour {

  /**
   * Priznak nenavstivenosti policka
   */
  private static int NOT_VISITED = -1;
  /**
   * Velikost sachovnice na ose x
   */
  private int xSize;
  /**
   * Velikost sachovnice na ose y
   */
  private int ySize;
  /**
   * Pocet reseni
   */
  private int solutionsCount;
  /**
   * Pole pro reseni
   * 0 -> pocatecni pozice kone
   * 1 -> prvni tah
   * 2 -> druhy tah
   * .
   * .
   * .
   * n -> n-ty tah
   */
  private int[][] solutionBoard;

  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 1; i < 20; i++) {
      KnightsTour kt = new KnightsTour(3, i);
      kt.solve();
      System.out.println("<td>"+kt.solutionsCount+"</td>");
    }
  }

  /**
   * Konstruktor resitele jezdcovy prochazky
   * @param xSize velikost sachovnice na ose x
   * @param ySize velikost sachovnice na ose y
   */
  public KnightsTour(int xSize, int ySize) {
    solutionsCount = 0;

    this.xSize = xSize;
    this.ySize = ySize;

    solutionBoard = new int[ySize][xSize];
    for (int i = 0; i < ySize; i++) {
      for (int j = 0; j < xSize; j++) {
        solutionBoard[i][j] = NOT_VISITED;
      }
    }
  }

  /**
   * Resi jezdcovu prochazku
   */
  public void solve() {
    for (int i = 0; i < ySize; i++) {
      for (int j = 0; j < xSize; j++) {
        takeTurn(j, i, 0);
        solutionBoard[i][j] = NOT_VISITED; //reset pole
      }
    }
  }

  /**
   * Vrati policka, na ktera muze kun skocit
   * @param x souradnice kone x
   * @param y souradnice kone y
   * @return souradnice, na ktere muze kun skocit
   */
  private List<Coords> getFields(int x, int y) {
    List<Coords> l = new ArrayList<Coords>();
    if (x + 2 < xSize && y - 1 >= 0)
      l.add(new Coords(x + 2, y - 1)); //doprava nahoru
    if (x + 1 < xSize && y - 2 >= 0)
      l.add(new Coords(x + 1, y - 2)); //nahoru doprava
    if (x - 1 >= 0 && y - 2 >= 0)
      l.add(new Coords(x - 1, y - 2)); //nahoru doleva
    if (x - 2 >= 0 && y - 1 >= 0)
      l.add(new Coords(x - 2, y - 1)); //doleva nahoru
    if (x - 2 >= 0 && y + 1 < ySize)
      l.add(new Coords(x - 2, y + 1)); //doleva dolu
    if (x - 1 >= 0 && y + 2 < ySize)
      l.add(new Coords(x - 1, y + 2)); //dolu doleva
    if (x + 1 < xSize && y + 2 < ySize)
      l.add(new Coords(x + 1, y + 2)); //dolu doprava
    if (x + 2 < xSize && y + 1 < ySize)
      l.add(new Coords(x + 2, y + 1)); //doprava dolu
    return l;
  }

  /**
   * Provede tah konem
   * @param x cilova souradnice x
   * @param y cilova souradnice y
   * @param turnNr cislo tahu
   */
  private void takeTurn(int x, int y, int turnNr) {
    solutionBoard[y][x] = turnNr;
    if (turnNr == (xSize * ySize) - 1) {
      solutionsCount++;
      printSolution();
      return;
    } else {
      for (Coords c : getFields(x, y)) {
        if (solutionBoard[c.getY()][c.getX()] == NOT_VISITED) {
          takeTurn(c.getX(), c.getY(), turnNr + 1);
          solutionBoard[c.getY()][c.getX()] = NOT_VISITED; //reset policka
        }
      }
    }
  }

  /**
   * Vypise reseni
   */
  private void printSolution() {
    System.out.println("Reseni #" + solutionsCount);
    for (int i = 0; i < solutionBoard.length; i++) {
      for (int j = 0; j < solutionBoard[i].length; j++) {
        System.out.print(solutionBoard[i][j] + " ");
      }
      System.out.println("");
    }
    System.out.println("");
  }
  
  /**
   * @return the solutionsCount
   */
  public int getSolutionsCount() {
    return solutionsCount;
  }  
  
  /**
   * Reprezentuje souradnici
   */
  private class Coords {
    private int x;
    private int y;

    public Coords(int x, int y) {
      this.x = x;
      this.y = y;
    }

    /**
     * @return the x
     */
    public int getX() {
      return x;
    }

    /**
     * @param x the x to set
     */
    public void setX(int x) {
      this.x = x;
    }

    /**
     * @return the y
     */
    public int getY() {
      return y;
    }

    /**
     * @param y the y to set
     */
    public void setY(int y) {
      this.y = y;
    }
  }
}
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;
/**
 * Resicka jezdcovy prochazky backtrackingem
 * @author Pavel Micka
 */
class KnightsTour {
private:
  /**
   * Priznak nenavstivenosti policka
   */
  static const int NOT_VISITED = -1;
  /**
   * Velikost sachovnice na ose x
   */
  int xSize;
  /**
   * Velikost sachovnice na ose y
   */
  int ySize;
  /**
   * Pocet reseni
   */
  int solutionsCount;
  /**
   * Pole pro reseni
   * 0 -> pocatecni pozice kone
   * 1 -> prvni tah
   * 2 -> druhy tah
   * .
   * .
   * .
   * n -> n-ty tah
   */
  int ** solutionBoard;


  /**
   * Reprezentuje souradnici
   */
  class Coords {
  private:
    int x;
    int y;
  public:
    Coords(int x, int y) {
      this->x = x;
      this->y = y;
    }

    /**
     * @return the x
     */
    int getX() {
      return x;
    }

    /**
     * @param x the x to set
     */
    void setX(int x) {
      this->x = x;
    }

    /**
     * @return the y
     */
    int getY() {
      return y;
    }

    /**
     * @param y the y to set
     */
    void setY(int y) {
      this->y = y;
    }
  };

  /**
   * Vrati policka, na ktera muze kun skocit
   * @param x souradnice kone x
   * @param y souradnice kone y
   * @param v reference na vector, do ktereho budou ulozeny souradnice
   */
  void getFields(int x, int y, vector<Coords> &v) {
    if (x + 2 < xSize && y - 1 >= 0)
      v.push_back(Coords(x + 2, y - 1)); //doprava nahoru
    if (x + 1 < xSize && y - 2 >= 0)
      v.push_back(Coords(x + 1, y - 2)); //nahoru doprava
    if (x - 1 >= 0 && y - 2 >= 0)
      v.push_back(Coords(x - 1, y - 2)); //nahoru doleva
    if (x - 2 >= 0 && y - 1 >= 0)
      v.push_back(Coords(x - 2, y - 1)); //doleva nahoru
    if (x - 2 >= 0 && y + 1 < ySize)
      v.push_back(Coords(x - 2, y + 1)); //doleva dolu
    if (x - 1 >= 0 && y + 2 < ySize)
      v.push_back(Coords(x - 1, y + 2)); //dolu doleva
    if (x + 1 < xSize && y + 2 < ySize)
      v.push_back(Coords(x + 1, y + 2)); //dolu doprava
    if (x + 2 < xSize && y + 1 < ySize)
      v.push_back(Coords(x + 2, y + 1)); //doprava dolu
  }

  /**
   * Provede tah konem
   * @param x cilova souradnice x
   * @param y cilova souradnice y
   * @param turnNr cislo tahu
   */
  void takeTurn(int x, int y, int turnNr) {
    solutionBoard[y][x] = turnNr;
    if (turnNr == (xSize * ySize) - 1) {
      solutionsCount++;
      printSolution();
      return;
    } else {
      vector<Coords> v;
      getFields(x, y, v);
      for(unsigned i = 0; i < v.size(); i++){
        if (solutionBoard[v.at(i).getY()][v.at(i).getX()] == NOT_VISITED) {
          takeTurn(v.at(i).getX(), v.at(i).getY(), turnNr + 1);
          solutionBoard[v.at(i).getY()][v.at(i).getX()] = NOT_VISITED; //reset policka
        }
      }
    }
  }

  /**
   * Vypise reseni
   */
  void printSolution() {
    cout << "Reseni #" << solutionsCount << "\\n" ;
    for (int i = 0; i < ySize; i++) {
      for (int j = 0; j < xSize; j++) {
        cout << solutionBoard[i][j] << " ";
      }
      cout << "\\n";
    }
    cout << "\\n";
  }

public:
  /**
   * Konstruktor resitele jezdcovy prochazky
   * @param xSize velikost sachovnice na ose y
   * @param ySize velikost sachovnice na ose y
   */
  KnightsTour(int xSize, int ySize) {
    solutionsCount = 0;

    this->xSize = xSize;
    this->ySize = ySize;

    solutionBoard = new int*[ySize];
    for(int i = 0; i < ySize; i++){
      solutionBoard[i] = new int[xSize];
      for (int j = 0; j < xSize; j++) {
        solutionBoard[i][j] = NOT_VISITED;
      }
    }
  }
  ~KnightsTour(){
    for(int i = 0; i < ySize; i++) delete[] solutionBoard[i];
    delete[] solutionBoard;
  }

  /**
   * Resi jezdcovu prochazku
   */
  void solve() {
    for (int i = 0; i < ySize; i++) {
      for (int j = 0; j < xSize; j++) {
        takeTurn(j, i, 0);
        solutionBoard[i][j] = NOT_VISITED; //reset pole
      }
    }
  }

  /**
   * @return the solutionsCount
   */
  int getSolutionsCount() {
    return solutionsCount;
  }
};
int main(int argc, char* argv[]) {
  KnightsTour t(3, 14);
  t.solve();
  system("pause");
  return 0;
}

Literatura


SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor, Efektivita


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net