Linked list (linear list) is a common structure used for storing data of a variable length. The basic building block of a linked list is a node, which contains a stored value and a link to the next node (or null pointer, if this node is the last one in the list).

Variants

Singly linked list

The singly linked list is the most simple implementation, in which the nodes contain only a stored value and a link to the next node (last node contains data and a null pointer). Hence it is possible to traverse this structure only in one direction. The structure of the linked list itself usually contains only pointer to the first node and all new items (nodes) are inserted to the beginning of the list. A partial improvement is a second pointer to the last node of the list, which can be used to insert elements at the end of the list.

Singly linked list
Singly linked list

Doubly linked list

A node in doubly linked list contains not only pointer to the next node, but also pointer to the previous one. This way the implementation of the list is little bit more complicated, but this is compensated with higher flexibility of the structure (can be iterated in both directions).

Doubly linked list
Doubly linked list

Circularly linked list

Circularly linked list with the sentinel is a popular trick how to simplify implementation of the list. A special node – sentinel – is used as the first element of the list, also the last element of the list points to the sentinel (hence the list forms circle). An empty list contains only a sentinel node, which points to itself. Using this trick, operations insert at the beginning, insert in the middle and insert at the end of the list, are equivalent and thus they can be expressed by only one procedure.

Circularly linked list
Circularly linked list

Simplifying get operation

Get (find) operation can be also simplified. With the basic implementation the algorithm iterates over the array and in every step has to check, whether the current node is not the last one to avoid the null pointer exception. We can make sure that the algorithm always finds the value by additional node with the searched value (the sentinel node can be utilized for the this purpose).

Because we know, that the algorithm will find the node before the end of the list, we can omit the bounds checking. After termination of search we only have to make sure that the returned index is not the index of the additional element (if so, we return -1 to indicate that the searched value was not found).

Complexity of elementary operations

The insert at the beginning operation has O(1) asymptotic complexity. Operations get and delete have linear worst case complexity O(n), since they need to iterate over the list to the appropriate index.

Code

/**
 * Singly linked list
 * @author Pavel Micka
 */
public class LinkedList {

  private Node first;
  private Node last;
  private int size;

  /**
   * Constructor
   */
  public LinkedList() {
    this.size = 0;
  }

  /**
   * Insert the element at the end of the list
   * @param i prvek k vlozeni
   */
  public void add(int i) {
    Node n = new Node(i);
    if (size == 0) {
      this.first = n;
      this.last = n;
    } else {
      this.last.next = n;
      this.last = n;
    }
    size++;
  }

  /**
   * Return value at index i
   * @param i index
   * @throws IndexOutOfBoundsException if the index is greater or equal to the size of the list
   * @throws IllegalArgumentException if i is negative
   * @return value at index i
   */
  public int get(int i) {
    if (i >= size) {
      throw new IndexOutOfBoundsException("Index out of bounds: " + i + ", size:" + this.size);
    }
    if (i < 0) {
      throw new IllegalArgumentException("Index is less than 0");
    }
    Node curr = first;
    for (int j = 0; j < i; j++) {
      curr = curr.next;
    }
    return curr.value;
  }

  /**
   * Deletes value at index i
   * @param i index of the element to be deleted
   * @throws IndexOutOfBoundsException if the index is greater or equal to the size of the list
   * @throws IllegalArgumentException if i is negative
   */
  public void remove(int i) {
    if (i >= size) {
      throw new IndexOutOfBoundsException("Index out of bounds: " + i + ", size:" + this.size);
    }
    if (i < 0) {
      throw new IllegalArgumentException("Index is less than 0");
    }
    if (i == 0) {
      first = first.next;
    } else {
      Node curr = first;
      for (int j = 0; j < i - 1; j++) { //find the previous one
        curr = curr.next;
      }
      curr.next = curr.next.next; //and step over the deleted element
      if (i == size - 1) { //if we are deleting the last element
        last = curr;
      }
    }
    size--;
  }

  /**
   * Dotaz na delku seznamu
   * @return delka seznamu
   */
  public int size() {
    return this.size;
  }

  @Override
  public String toString() {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    Node curr = first;
    for (int i = 0; i < this.size; i++) {
      builder.append(curr.value);
      builder.append(" ");
      curr = curr.next;
    }
    return builder.toString();
  }


  /**
   * Inner class representing a node of the linked list
   */
  private class Node {

    private int value;
    private Node next;

    private Node(int value) {
      this.value = value;
    }
  }
}

SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net