Quadratic equation
Kvadratická funkce y=x^2 - 4x + 3
Quadratic function y = x2 - 4x + 3

Quadratic equation with one unknown is an algebraic equation of the second order. It can written in the form ax^{2} + bx + c, where x is the unknown and a, b, c are real valued constants. Provided a = 0, the equation is linear.

Quadratic equation can be visualized as a parabola. When a is positive, than the parabola is convex, when negative, the parabola is concave.

Solving quadratic equation

At first, we have to calculate so called discriminant:

D = b^{2} - 4ac

If the discriminant is negative, than the equation has no real solution (root), but has two distinct imaginary roots.

If the discriminant is equal to zero, than the equation has one real solution:

x ={-b \\over {2a}}

If the discriminant is positive, than the equation has two distinct real roots:


x_{1,2} = \\begin{cases} 
{{-b + \\sqrt D} \\over {2a}} 
\\\\
{{-b - \\sqrt D} \\over {2a}}
\\end{cases}

Example

Find roots of the equation x^2 - 4x + 3 = 0.

First of all, we calculate the discriminant.

D = b^{2} - 4ac = 4^2 - 4 \\cdot 1 \\cdot 3 = 16 - 12 = 4

Because the discriminant is positive, the equation has two real roots. By plugging the discriminant into the above mentioned formula, we get:


x_{1,2} = \\begin{cases}
{{{-b + \\sqrt D} \\over {2a}} = {{4 + \\sqrt 4} \\over 2} = 3} \\\\
{{{-b - \\sqrt D} \\over {2a}} = {{4 - \\sqrt 4} \\over 2} = 1}
\\end{cases}

Code

  /**
   * Solves quadratic equation in form
   * ax^2 + bx + c = 0
   * @param a
   * @param b
   * @param c
   * @return array of real valued roots, null - if the equation has no real valued solution
   */
  public static double[] solveQuadraticEquation(double a, double b, double c) {
    double d = b*b - 4*a*c; //discriminant
    if(d < 0) {
      return null;
    } else if (d == 0) {
      double[] result = {-b/2*a};
      return result;
    } else {
      double[] result = {(-b + Math.sqrt(d))/(2*a), (-b - Math.sqrt(d))/(2*a)};
      return result;
    }
  }
    /**
    * Solves quadratic equation in form
    * ax^2 + bx + c = 0
    * @param a
    * @param b
    * @param c
    * @return array of real valued roots, null - if the equation has no real valued solution
    */
    public static double[] SolveQuadraticEquation(double a, double b, double c)
    {
      double d = b * b - 4 * a * c; //discriminant
      if (d < 0)
      {
        return null;
      }
      else if (d == 0)
      {
        double[] result = { -b / 2 * a };
        return result;
      }
      else
      {
        double[] result = { (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a), (-b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a) };
        return result;
      }
    }
/**
 * Solves quadratic equation in form ax^2 + bx + c = 0
 * @param $a
 * @param $b
 * @param $c
 * @return array of real valued roots, NULL - if the equation has no real valued solution
 * @author Thomas (www.adamjak.net)
 */
function solve_quadratic_equation($a, $b, $c){
  $d = $b*$b - 4*$a*$c; //discriminant
  if($d < 0) {
    return NULL;
  } else if ($d == 0){
    $result = (-$b/2*$a);
    return $result;
  } else {
    $result = ((-$b + sqrt($d))/(2*$a) . (-$b - sqrt($d))/(2*$a));
    return $result;
  }
}

www.EuAutodily.cz SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?