Vigenère cipher is a simple polyalphabetic cipher, in which the ciphertext is obtained by modular addition of a (repeating) key phrase and an open text (both of the same length).

Encryption

The encryption can be described by the following formula:

C_{i} \\equiv T_{i} + K_{i} \\pmod {m}
Ci - i-th character of the ciphertext
Ti - i-th character of the open text
Ki - i-th character of the key phrase (if the key phrase is shorter than the open text, which is usual, than the keyphrase is reapeated to math the length of the open text)
m - length of the alphabet

Decryption

The process of decryption is analogous. The key phrase is modularly subtracted from the ciphertext.

T_{i} \\equiv C_{i} - K_{i} \\pmod {m}
Ci - i-th character of the ciphertext
Ti - i-th character of the open text
Ki - i-th character of the key phrase (if the key phrase is shorter than the open text, which is usual, than the keyphrase is reapeated to math the length of the open text)
m - length of the alphabet

Vigenère square

In order to simplify the encryption and decryption process, we may use Vigenère square (tabula recta). Each row of tabula recta consists of all letters of the English alphabet. The first row starts with the letter a, and each following row is shifted by one letter (second row starts with b, third with c...).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
BBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA
CCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB
DDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
EEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD
FFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDE
GGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF
HHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFG
IIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGH
JJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI
KKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJ
LLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJK
MMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKL
NNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM
OOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN
PPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNO
QQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOP
RRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQ
SSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQR
TTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS
UUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRST
VVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
WWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
XXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
YYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
ZZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Vigenère square

Encryption

To encrypt the open text, we have to sum together the first letters of the open text and key phrase, the second letters, third and so on. To encrypt the n-th letter of the open text (assume “L“) using the Vigenère square, we find the letter on the horizontal axis of the table and we find n-th letter of the key phase on the vertical axis (assume “T“). At the intersection of the given row and column the resulting n-th letter of the ciphertext is located (“E“).

Decryption

The decryption works the other way around. We find in the row corresponding to the n-th letter of the key phrase (“T”) a cell in which the n-th letter of the ciphertext (“E”) resides. Its column is denoted by the n-th letter of the open text (“L“).

Frequency analysis of Vigenère cipher

If we know the length (n) of the repeating key phrase, we are able to perform frequency analysis on every n-th letter. The process is equivalent to frequency analysis of Caesar cipher – by comparison of frequencies of letters in open text and ciphertext we obtain the shift (letter of the key phrase) and we are immediately able to decrypt the cipher.

Example

Encryption

Open text: ATTACK AT DAWN
Key phrase: CAT
Length of the alphabet: 26

A + C = 0 + 2 = 2 = C
T + A = 19 + 0 = 19 = T
T + T = 19 + 19 = 12 = M
A + C = 0 + 2 = 2 = C
C + A = 2 + 0 = 2 = C
K + T = 10 + 19 = 3 = D
A + C = 0 + 2 = 2 = C
T + A = 19 + 0 = 19 = T
D + T = 3 + 19 = 22 = W
A + C = 0 + 2 = 2 = C
W + A = 22 + 0 = 22 = W
N + T = 13 + 19 = 6 = G

Decryption

Ciphertext: ATMCCDCTWCWG
Key phrase: CAT
Length of the alphabet: 26

C – C = 2 – 2 = 0 = A 
T – A = 19 – 0 = 19 = T
M – T = 12 – 19 = 19 = T
C – C = 2 – 2 = 0 = A
C – A = 2 – 0 = 2 = C
D – T = 3 – 19 = 10 = K
C – C = 2 – 2 = 0 = A
T – A = 19 – 0 = 19 = T
W – T = 22 – 19 = 3 = D
C – C = 2 – 2 = 0 = A
W – A = 22 – 0 = 22 = W
G - T = 6 – 19 = 13 = N

Code

/**
 * Vigenere cipher
 * @author Pavel Micka
 */
public class VigenereCipher {
  /**
   * Encrypt using Vigenere cipher
   * @param s open text
   * @param key key phrase (only capital letters)
   * @return ciphertext (only capital letters)
   */
  public static String encipher(String s, String key){
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    for(int i = 0; i < s.length(); i ++){
      if(s.charAt(i) < 65 || s.charAt(i) > 90){ //ASCII character (capital letter)
        throw new IllegalArgumentException("" +
            "Open text must contain only capital letters");
      }
      //add shift modularly
      char encyphered = s.charAt(i) + getShift(key, i) > 90 ? (char)((s.charAt(i) + getShift(key, i)) - 26) : (char)(s.charAt(i) + getShift(key, i));
      builder.append(encyphered);
    }
    return builder.toString();
  }
  /**
   * Decrypt using Vigenere cipher
   * @param s cipher text (only capital letters)
   * @param key key phrase (only capital letters)
   * @return open text
   */
  public static String decipher(String s, String key){
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    for(int i = 0; i < s.length(); i ++){
      if(s.charAt(i) < 65 || s.charAt(i) > 90){ //ASCII character (capital letter)
        throw new IllegalArgumentException("" +
            "Ciphertext must contain only capital letters");
      }
      //subtract shift modularly
      char decyphered = s.charAt(i) - getShift(key, i) < 65 ? (char)((s.charAt(i) - getShift(key, i)) + 26) : (char)(s.charAt(i) - getShift(key, i));
      builder.append(decyphered);
    }
    return builder.toString();
  }
  /**
   * Get shift
   * @param key key phrase
   * @param i position in the text
   * @return shift
   */
  private static int getShift(String key, int i) {
      if(key.charAt(i % key.length()) < 65 || key.charAt(i % key.length()) > 90){
        throw new IllegalArgumentException("" +
            "Key phrase must contain only capital letters");
      }
    return ((int)key.charAt(i % key.length())) - 65;
  }
  
  public static void main(String[] args){
    String text = "ATTACKATDAWN";
    String key = "CAT";
    String enciphered = encipher(text, key);
    System.out.println(enciphered);
    System.out.println(decipher(enciphered, key));
  }
}

SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net